Heijmans Infra heeft van Provincie Limburg opdracht gekregen om de reconstructiewerkzaamheden aan de N271 uit te voeren op het traject Milsbeek - Plasmolen - Mook. De uitvoering van dit project start op 27 februari en is naar verwachting eind oktober 2023 afgerond. Tijdens de Werkzaamheden is doorgaand verkeer en fietsverkeer langs het werkvak niet mogelijk. Voor doorgaand verkeer en fietsverkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Er komt een tijdelijke weg voor direct aanwonenden, busdiensten en hulpdiensten.

Werkzaamheden in het kort

Milsbeek – Plasmolen: Onderhoud aan het asfalt, inrichten van de weg volgens de huidige normen en treffen van voorzieningen om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze fase is inmiddels opengesteld, slechts enkele bestratingen tussen weg en fietspad zijn nog in uitvoering.

Kern Plasmolen

In de kern komt een pleisterplaats (informatievoorziening met parkeerplaatsen) en maatregelen voor de oversteekbaarheid van langzaam verkeer. Aan beide kanten van de kern Plasmolen komen snelheidsremmers. De snelheid in Plasmolen wordt 50 km per uur. Deze fase is gestart. Gedurende deze werkzaamheden kan verkeer via N271 blijven rijden met gepaste snelheid.

  • Fase 2a : Inrichting ovonde rondom middendeel N271.(verkeer rijd via middendeel)
  • Fase 2b : Ovonde in gebruik, inrichting middendeel. (verkeer rijd via ovonde middels eenrichtingsbeweging)
  • Fase 2c : Afbouw deel kern Plasmolen.

Plasmolen – Mook

Er komt een twee-richtingen fietspad aan de Maaszijde van de weg. En: er wordt groot asfaltonderhoud gedaan. Langs het fietspad komt een nieuwe rij met bomen, zodat de laanstructuur blijft bestaan. Hier zijn de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een dubbelzijdig fietspad in volle gang, het verkeer kan hier ook doorrijden met gepaste snelheid. Voor de fietsers blijft de opgezette omleiding in gebruik!

3 fases

Het project wordt in 3 fases uitgevoerd. Fase 1 start op 27 februari met het aanleggen van een tijdelijke weg langs het werkvak. Deze tijdelijke weg is uitsluitend ingericht voor direct aanwonenden, busdiensten en hulpdiensten. Heijmans begint met het trajectdeel tussen de Kortebaan (Milsbeek) en de Kiekenbergsebaan (Pannenkoekenrestaurant Plasmolen). Fase 2 gestart is op 8-5-2023, N271 is open maar het fietsverkeer blijft op omleidingsroute.

Afsluiting N271 wegvak Mook-Plasmolen

Van woensdag 7 juni t/m uiterlijk 28 juli wordt de N271 Mook-Plasmolen - tussen de Cuijksesteeg en de Zevendalseweg - afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de afsluiting gelden de gangbare omleidingen:

  • Via de A73
  • Lokaal, via Groesbeek
  • Plasmolen is bereikbaar via Milsbeek
  • Voor busdiensten, hulpdiensten en direct aanwonenden (bewoners/bedrijven die gelegen zijn aan het werkvak én geen alternatieve toegang hebben tot hun woning/bedrijf) is er een bestemmingsstrook langs het wegvak, zoals in Fase 1
  • Voor fietsverkeer blijft de huidige omleidingsroute gehandhaafd

Let op: ondernemers in Plasmolen blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar!

Bouwapp

Wilt u op de hoogte blijven? Download dan de Bouwapp via de QR-code of ga naar www.debouwapp.nl(externe link). In de Bouwapp communiceert Heijmans over de werkzaamheden en voortgang. Voor vragen kunt u terecht bij Omgevingsmanager Marcel Vrancken van Heijmans, via 06-29429816 of marcel.vrancken@rhdhv.com

Kijk voor meer informatie ook op https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n271-milsbeek(externe link)