In Nederland zijn ongeveer twee op de drie woningen onvoldoende geïsoleerd. Tegelijkertijd is voor veel huiseigenaren de isolatie-status van hun woning onbekend. Dit leidt tot onnodig energieverlies en staat een succesvolle energietransitie in de weg. De gemeente Mook en Middelaar gaat bij bewoners bewustwording creëren over warmteverlies en isolatie. Hiervoor 600 woningen geselecteerd voor een gratis warmtescan en bijbehorende isolatie advies.

Waarom een warmtescan?

Een warmtescan laat duidelijk zien waar de warmtelekken van een woning zitten en wat het oplevert als u uw woning beter isoleert. Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. Goede isolatie zorgt voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is het isoleren van uw woning een goede eerste stap om de woning te verduurzamen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Tijdens een koude nacht worden de woningen vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde Heatpulse team. Omdat de scan wordt gemaakt tijdens erg lage temperaturen is extra stoken of thuisblijven niet nodig. Daarnaast wordt deze scan van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtebeelden van de woningen worden volgens verwerkt tot een adviesrapport. Enkele weken na het maken van de warmtescan ontvangen de bewoners de warmtescan en advies per post. In dat rapport staat ook welke vervolgstappen er te zetten zijn.

Met wie werken we samen?

De scans en de rapporten worden door Heatpulse uitgevoerd en opgesteld. De vervolgacties zetten we samen met het Energiecafé Mook en Middelaar op.

Liever geen scan?

Er zijn 600 woningen geselecteerd voor deze actie. Dat is onder andere gedaan op basis van bouwjaar en clustering. Als u een brief hebt gekregen, behoort uw woning tot die 600. Uiteraard kan het zo zijn dat u liever geen scan en rapport wil. Afmelden kan tot en met 20 maart 2022 via onderstaand formulier.

Gebruik hiervoor uw postcode en de unieke code uit de brief van de gemeente. Nadat u dit heeft ingevoerd kunt u het vinkje bij de aanmelding uitzetten en bevestigen. Uw adres is nu afgemeld en u ontvangt geen warmtescan.

Meer weten?

Bekijk dan de veel gestelde vragen of kijk op www.heatpulse.nl/voor-bewoners voor meer informatie over de scan en het rapport. Voor overige vragen kunt u terecht bij duurzaam@mookenmiddelaar.nl