Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen. Dat is wat vijf gemeenten in Noord-Limburg samen met de politie willen bereiken met Waak voor Inbraak. Al vanaf 2008 werken de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Mook en Middelaar en Gennep samen om de doelstelling te realiseren. In 2018 sluiten de gemeenten Peel en Maas en Beesel hierbij aan.

Informeren bewoners

Logo waak voor inbraak

Het accent van de acties ligt op het informeren van de inwoners, zodat ze kennisnemen van de werkwijzen van inbrekers en tips aangereikt krijgen om inbraken te voorkomen. Vooral in periodes waarin traditioneel de kans op inbraken groter is, worden acties uitgerold. Informatie hierover leest u onder meer op de website van de gemeente. Alle gebundelde informatie over inbraakpreventie in de regio kunt u terugvinden op www.waakvoorinbraak.nl

Samen sterk tegen inbrekerswerk!