Infographic die vernieuwing afvalinzameling per 2023 samenvat

Vanaf 1 januari 2023 geldt in onze gemeente het volgende:

Dar

Afvalinzamelaar Dar regelt de uitvoering en zorgt er voor dat u weet welk afval waar hoort. Kijk voor meer informatie ook op dar.nl/afvalwijzer(externe link)

Afvalkosten 2023

Wat u gaat betalen voor afval  in 2023 is op 15 december 2022 door de raad vastgesteld. U vindt de tarieven op www.mookenmiddelaar.nl/tarieven-afval-2023

Waarom vernieuwen?

We staan als gemeenschap voor een uitdaging om minder restafval te produceren en meer en meer afval te hergebruiken. Dat vraagt om een andere manier van inzamelen. Zo willen we inwoners stimuleren om beter te scheiden. Dat is beter voor het milieu, beter voor de toekomst en beter voor de portemonnee. De kosten voor verbranding van restafval worden namelijk steeds hoger. Daarom zetten we ons vanuit de gemeente in om het scheiden van afval zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Dat willen we met elkaar doen. Stap voor stap. Zodat we onze gemeente zo groen mogelijk aan de volgende generatie kunnen doorgeven.

Planning tot 2026

De gemeenteraad besloot in 2021 om stap voor stap over te gaan naar “omgekeerd inzamelen”. Dit betekent dat afval dat als grondstof dient zoveel mogelijk huis-aan-huis wordt opgehaald en dat we restafval zelf moeten wegbrengen naar centrale verzamelcontainers. We beginnen op 1 januari 2023 met stap 1: minder vaak inzamelen. In 2024 gaan we in een proefgebied volledig over op het inzamelen van huishoudelijk restafval via centrale verzamelcontainers. De resultaten van die proef worden besproken in de raad. Voldoet de proef aan de – met de focusgroep opgestelde – criteria, dan gaan we als gemeente uiterlijk in 2026 over naar deze vorm van inzamelen.  Zie ook de Tijdlijn van dit project.