Voorgeschiedenis

De gemeenteraad stemt op 30 januari 2020 in met het Grondstoffenplan 2021 met uitzondering van hoofdstuk 5. Voor dit hoofdstuk vraagt de raad om het zogenoemde “omgekeerd inzamelen” verder uit te werken. Dit betekent dat alleen her te gebruiken afval huis-aan-huis wordt opgehaald. In de aanloop naar het Grondstoffenplan wordt onder meer via bewonersavonden en straatinterviews de mening van inwoners opgehaald. Op 8 april 2021 staat het aangepaste hoofdstuk opnieuw op de raadsagenda. De behandeling van dit voorstel leidt tot vragen in onze gemeente. Er wordt een petitie gestart en een enquête onder inwoners gehouden. In een extra raadsvergadering op 12 mei 2021 vraagt de raad bij amendement aan het college om met een nieuw voorstel te komen, waarin diverse scenario’s inclusief bijbehorende kosten zijn uitgewerkt. Dit voorstel wordt op 22 september in de Commissie Grondgebied besproken en staat op 30 september op agenda van de raadsvergadering.

Raad kiest voor gefaseerde invoering

Op 30 september 2021 bespreekt de raad 4 mogelijke scenario’s en kiest voor gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen.

 1. invoering tariefzak voor restafval
 2. minder vaak inzamelen restafval in een mini-container
 3. invoering omgekeerd inzamelen
 4. gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen, gecombineerd met minder vaak inzamelen restafval

Alle 4 de opties – inclusief bijbehorende kosten en besparingen – zijn terug te vinden onder agendapunt 10.3.

Tijdlijn

 1. Afgerond: Opstellen Grondstoffenplan 2021 (mbv bewonersavonden en straatinterviews)

  Opstellen Grondstoffenplan 2021 (mbv bewonersavonden en straatinterviews). 2019.

 2. Afgerond: Raad stemt in met Grondstoffenplan, maar vraagt om verdere uitwerking “omgekeerd inzamelen” -

  Raad stemt in met Grondstoffenplan, maar vraagt om verdere uitwerking “omgekeerd inzamelen”. 

 3. Afgerond: Raad bespreekt voorstel “omgekeerd inzamelen” -

  Raad bespreekt voorstel “omgekeerd inzamelen”

 4. Afgerond: Extra raadsvergadering ivm petitie en enquête onder inwoners. -

  Extra raadsvergadering ivm petitie en enquête onder inwoners. Raad vraagt college om met nieuw voorstel te komen.

 5. Afgerond: Raad kiest voor “gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen” -

  Raad kiest voor “gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen”

 6. Afgerond: 1e stap grondstoffenhergebruik: plaatsing luiercontainers -

  1e stap grondstoffenhergebruik: plaatsing luiercontainers

 7. Nog te doen: Burgerparticipatie voor invoeringsroute. Ophaalsysteem verandert nog niet

  Burgerparticipatie voor invoeringsroute. Ophaalsysteem verandert nog niet. 2022

 8. Nog te doen: Invoeren laagfrequent inzamelen restafval -

  Invoeren laagfrequent inzamelen restafval

 9. Nog te doen: Pilots verbetering inzameling GFT/E + route naar “omgekeerd inzamelen”

  Pilots verbetering inzameling GFT/E + route naar “omgekeerd inzamelen”. 2023.

 10. Nog te doen: Invoeren nieuw afvalinzamelsysteem

  Invoeren nieuw afvalinzamelsysteem. 2024