Wat is het?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke regeling om inwoners een tegemoetkoming te bieden in noodzakelijke vaste lasten, vooral woonlasten zoals huur of eigen woning. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval (bv in WW gekomen of minder omzet in eigen bedrijf) als gevolg van de coronacrisis en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer (geheel) kunnen betalen uit het eigen inkomen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de kosten zoals huur en vaste lasten, dus niet alles wordt vergoed.. De TONK geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 en loopt voorlopig tot en met 30 juni 2021.

Wat kost het?

Het behandelen van uw aanvraag is gratis, het kost niets.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Voor de TONK zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Uw inkomen (samen met dat van uw eventuele partner) van de maand januari 2021 moet 30% lager zijn dan uw (gezamenlijk) inkomen in de maand januari 2020.
 • Bij ondernemers toetsen we het inkomen per jaar of per kwartaal.
 • U moet op het aanvraagformulier verklaren dat dat komt door de coronacrisis.
 • Uw vermogen (zoals contant geld, bankrekening, beleggingen) mag niet meer zijn dan:
  • Voor de gehuwden/samenwonenden: € 25.180
  • Voor een alleenstaand ouder: € 25.180
  • Voor een alleenstaande: € 12.590
 • U moet rechtmatig in Nederland verblijven, in Mook en Middelaar wonen en u bent niet in de gevangenis of langdurig buiten Nederland.
 • U ontvangt geen bijzondere bijstand woonkostentoeslag.
 • De woonlasten moeten hoger zijn dan het bedrag van de tegemoetkoming (zie hierna).
 • Afhankelijk van uw situatie gelden extra voorwaarden.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraag 50% van de woonlasten (huur minus huurtoeslag / hypotheeklasten, gas, water en elektra) die u zelf moet betalen tot een maximum van:

 • Voor gehuwden / samenwonenden: € 275 per maand
 • Voor een alleenstaande ouder: € 250 per maand
 • Voor een alleenstaande: € 225 per maand

Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan betalen wij de tegemoetkoming ineens uit over de maanden januari tot en met juni 2021.

Wat moet ik doen?

U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier TONK dat u kunt downloaden (zie Formuieren). U vult dat formulier helemaal in en ondertekent dat. Ook uw eventuele partner moet ondertekenen. U maakt een kopie van alle bewijsstukken die op het formulier worden gevraagd en daarna stuurt u alles naar de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Er is geen persoonlijk gesprek, dus u hoeft niets mee te nemen. U stuurt het formulier en alle bewijsstukken per post naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af, bij voorkeur binnen 4 weken, maar dat kan alleen als we alle gegevens hebben. Op grond van de wet is de behandeltermijn maximaal 8 weken gerekend vanaf de datum dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.