Het tellen van de stemmen, uitgebracht in de stembureaus op 15 maart, start na het sluiten van de stemming om 21:00 uur. Dit tellen op de stembureaus is openbaar.

Openbare zitting

Het gemeentelijk stembureau controleert de uitslag van de stembureaus en stelt deze vast. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting. De openbare zitting begint op donderdag 16 maart op het gemeentehuis in Mook, aanvang 9.00 uur. Eventuele hertellingen door het gemeentelijk stembureau zijn op dinsdag 21 maart.