De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. De functie van de gemeenteraad is te vergelijken met die van een algemeen bestuur van een organisatie, instelling of vereniging. Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Willem Gradisen

Voorzitter

 

Meer informatie

Ton Herings

Fractievoorzitter DGP


Meer informatie

Geoffrey van den Honert

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Luc van der Linden

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Joseth Mulders

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Lee Tonnaer

Fractievoorzitter PvdA


Meer informatie

Ton Broekmans

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Frank Dillerop

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Cornelieke van den Bergh-Visser

Fractievoorzitter VVD


Meer informatie

Daan Leseman

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Stan Brinkhoff

Gemeenteraadslid


Meer informatie

Fred van Santwijk

Fractievoorzitter GroenLinks


Meer informatie

Wies van Keulen

Gemeenteraadslid


Meer informatie

François Jongen

Fractievoorzitter CDA


Meer informatie