In onze gemeente worden, vier weken voordat de verkiezingen beginnen, op de volgende locaties de borden geplaatst:

Aanplakborden

  • Middelaar; parkeerplaats Dorpsstraat ten hoogte van MFC de Koppel
  • Molenhoek; splitsing Singel - Esdoornlaan, nabij het winkelcentrum
  • Mook; hoek Rijksweg N271 - Groesbeekseweg, ter hoogte van de rotonde

Regels en voorschriften plakken verkiezingsposters

  • Voor het bevestigen van verkiezingsposters dient gebruik gemaakt te worden van verwijderbare lijm;
  • Gebruik van spijkers, schroeven of andere bevestigingsmaterialen die schade toebrengen aan het bord is niet toegestaan;
  • Het is buiten de boven genoemde locaties niet toegestaan verkiezingsposters op, aan of boven de weg aan te brengen (dus geen posters op verkeerspalen, lantaarnpalen, elektriciteitskasten etc.)
  • De aanplakborden zijn uitsluitend bestemd voor het aanbrengen van verkiezingsposters van alle goedgekeurde politieke groeperingen die deelnemen aan de betreffende verkiezingen;
  • De politieke groeperingen zijn zelf verantwoordelijk voor het plakken van de posters en dienen er voor te zorgen dat de beschikbare ruimte evenredig wordt verdeeld onder de deelnemende partijen (één poster per partij);
  • Het aanbrengen van verkiezingsposters op particulier terrein niet zijnde op, aan of boven de weg, is toegestaan mist de toestemming van de eigenaar is verkregen.