Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en geen (weinig) vermogen?

Vergoeding

De gemeente kan u een (gedeeltelijke) vergoeding of bijdrage geven voor deelname aan sportieve of culturele activiteiten. U kunt ook meedoen aan een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden en wellicht heeft u recht op een individuele inkomenstoeslag.

Stichting Leergeld

Een bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u aanvragen bij de Stichting Leergeld via de website www.leergeld.nl/destuwwal

Hoe werkt het?

U dient een aanvraag in bij de gemeente en de gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een bijdrage. U moet dan wel een laag inkomen hebben en weinig vermogen.

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Wat moet ik meenemen?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.

Wat kost het?

Het indienen en behandelen van een aanvraag is gratis.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft deze informatie u geholpen?