In de Raadsinformatieavond van donderdag 23 mei staat het thema Bibliotheekwerk op de agenda. Per 2025 wijzigt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Gemeenten krijgen de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners toegang hebben tot een volwaardige openbare bibliotheek. Tijdens deze raadsinformatie wordt de raad geïnformeerd over wat deze wetswijzigingen voor Mook en Middelaar zouden kunnen betekenen. 

Inspreken 

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om de deze vergadering bij te wonen. Wilt u inspreken tijdens de Raadsinformatieavond over het geagendeerde onderwerp? Meldt u dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffier Jan van Workum. Aanmelden kan telefonisch via 06 - 8655 5136 of via een mail naar griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.

Agenda’s, stukken en beluisteren vergadering

Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor de agenda’s, stukken en het live beluisteren van onze vergaderingen.