Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting voor 2024 - inclusief de meerjarenraming tot 2027 - aan de raad aangeboden. De komende jaren wil het college samen bouwen aan Mook en Middelaar. Om een gemeente te blijven waar iedereen kan meedoen, zich thuis voelt en met trots woont.

Sluitende begroting

Het gaat om een begroting van 26 miljoen euro, die voor 2024 en 2025 sluitend is. De jaren 2026 en 2027 sluiten met fors tekort van ruim 1 miljoen euro. Dit tekort heeft (net zoals in alle andere gemeenten in Nederland) te maken met veel lagere uitkering uit het gemeentefonds.

Koers houden

Uitgangspunt voor deze begroting is koers houden. Wethouder Ton Herings: “Al met al staan we voor de nodige uitdagingen. Het is gelukkig wederom gelukt een sluitende begroting te presenteren. Om alle uitdagingen het hoofd te bieden en daarnaast op toonaangevende dossiers daadwerkelijk stappen te kunnen zetten, blijven we investeren in een stabiele organisatie. Op die manier kunnen we uitdagingen die op ons af komen op een goede manier uitvoeren in 2024 en 2025. De jaren erna zijn een ander verhaal. Daar moeten we ons met elkaar de komende tijd in gaan verdiepen, zodat we de juiste keuzes kunnen maken.”

Aan de slag met 5 programma’s

In de begroting onderscheidt de gemeente 5 programma’s. Voor elk programma is een koers uitgezet. Voor 2024 ligt de focus op de volgende onderdelen:

  • Sociaal Domein: We blijven ons in 2024 inzetten op preventie en samenwerking met partners, het ondersteunen van voorzieningen als het Alzheimercafé en Buurtgezinnen en het communiceren over de beschikbare ondersteuning in onze gemeente. We breiden het Sociaal Team uit om inwoners sneller en beter te kunnen helpen.
  • Sociale leefomgeving: We gaan het Veiligheidsbeleid 2019 vernieuwen en de verbinding tussen zorg en veiligheid versterken. We blijven verenigingen en vrijwilligersorganisaties steunen bij activiteiten en gaan aan de slag met het nieuwe Preventieplan, waarin we sport, bewegen, gezondheid en preventie meer met elkaar gaan verbinden.
  • Fysieke leefomgeving: We werken in 2024 verder aan lopende nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in de verschillende kernen en aan de uitvoering van het Mobiliteitsplan 2021. Ook gaan we samen met inwoners en organisaties in een Omgevingsvisie ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving bepalen. En: er komt duidelijkheid over het vervolg van het verkeersonderzoek A73-Groesbeek.
  • Toerisme, natuur en duurzaamheid: Op gebied van toerisme en recreatie gaan we nog beter samenwerken in de regio en met onze eigen ondernemers. Er komt een nieuw beleid voor Kunst en Erfgoed. En: we herdenken in 2024 de Slag op de Mookerheide (1574). Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, gaan we het nieuwe Duurzaamheidsbeleid uitvoeren.
  • Bestuur en organisatie: We blijven investeren in het ontwikkelen van medewerkers om inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en ze beter te betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving. Ook bereiden we ons voor op een goede start voor een nieuwe burgemeester. En: we stellen een onafhankelijke rekenkamer in.

Programmabegroting inzien?

U vindt de programmabegroting 2024-2027(externe link) bij agendapunt 10.1 van de Raadsvergadering van 2 november 2023.