We willen als gemeente ons afval steeds beter scheiden. Daarmee vermindert de hoeveelheid restafval en zorgen we ervoor dat we herbruikbaar afval meer en meer benutten. Belangrijk is het dan om te weten waar we staan en waar we met elkaar naartoe willen. Was de hoeveelheid restafval per persoon per jaar in 2021 nog 107 kilogram. De sorteeranalyse van 2022 (door Eureco) laat zien dat we al stapjes aan het zetten zijn richting ons doel van 30 kilo afval per persoon per jaar in 2030. Uiteindelijk moeten we in 2050 naar 0 kilo restafval.

Infographic met 4 afvalcontainers die aangeven hoeveel huishoudelijk restafval er per persoon per jaar wordt geproduceerd of moet worden geproduceerd: 127 kilo in 2017, 95 kilo in 2022, 30 kilo in 2030 en 0 kilo in 2050.
Gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval per persoon per jaar in de gemeente Mook en Middelaar.
Prognose 2022
 Tonnage ingezameld t/m mei 2022Doorberekend naar heel 2022Prognose kilo per inwoner 2022
Groente, fruit, tuinafval en etensresten (GFT)22854791
Oud papier en karton17542053

Plastic verpakkingen, blik en pak (PMD)(Exclusief wat via de milieustraat is ingezameld)

  8219725
Fijn restafval31375195

Op weg naar 30 kilo restafval

We bieden steeds minder restafval aan. Dat is een goede ontwikkeling. In de grafiek ziet u dat we in 2014 nog rond de 130 kilo per persoon per jaar zaten. In 2022 is dat 95 kilo. In 2030 moeten we naar 30 kilo huishoudelijk restafval per persoon per jaar.

grafiek

Samenstelling huishoudelijk restafval

Bij de 95 kilo restafval die we gemiddeld per persoon per jaar weggooien, zit nog veel afval dat we kunnen scheiden. De samenstellingen voor 2021 en 2022 staan in de infographics en tabel hieronder. Hier is bijvoorbeeld te zien dat we van 8 kilo luiers naar 1 kilo luiers zijn gegaan. Waarschijnlijk door de komst van luiercontainers in december 2021. Opvallend zijn de afgenomen hoeveelheid GFT en de toegenomen hoeveelheid steen en puin in ons restafval. Ook plastic en kunststoffen lijken weer wat vaker in ons restafval te zitten.

Samenstelling huishoudelijk restafval in 2021
Samenstelling huishoudelijk restafval in 2022
FractieKilo per inwoner in 2021Kilo per inwoner in 2022
GFT5027
Papier en karton (herbruikbaar)45
Plastic, blik en pak68
Luiers81
Niet herbruikbaar papier1110
Kunststoffen58
Glasbak glas12
Textiel55
Metaal12
Apparaten11
Hout33
Steen/puin311
Overige restfracties813

Rapport sorteeranalyse

Het rapport van de volledige sorteeranalyse kunt u hier downloaden. Dit is helaas geen digitaal toegankelijk bestand. Maar we vinden het toch belangrijk om het hier digitaal te delen.

Rapportage hoeveelheid, samenstelling en scheiding van fijn huishoudelijk afval 2022