Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Het werkt als volgt:

  1. U neemt een geprint model H 4 van de partij en uw identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis.
  2. U ondertekent het model H 4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar controleert uw gegevens in de Basisregistratie Personen en vult de verklaring in op het model H 4.
  4. U neemt het model H 4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

U kunt uw ondersteuningsverklaring gewoon tijdens openstelling van het gemeentehuis indienen, maar gezien de Covid-19 maatregelen is het prettig als u hiervoor een afspraak maakt. Dit kan via ons KlantContactCentrum op telefoonnummer 024-696 91 11.