Noodopvang

Met ingang van 16 december zijn de kindercentra en de scholen weer gesloten. Opvang is alleen mogelijk voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen of voor kinderen in kwetsbare posities. Is hier sprake van in uw geval, dan kunt u hierover afspraken maken met de school of het kindercentrum van uw kind.

Alleen als het noodzakelijk is

De sluiting van de scholen is bedoeld om zoveel mogelijk de besmettingsrisico’s te beperken. Ook de noodopvang moet daarom beperkt blijven. U kunt hier alleen een beroep op doen als er echt geen andere mogelijkheid is. Bijvoorbeeld omdat u in één van de cruciale beroepsgroepen werkzaam bent en gelijktijdig aan het werk bent. Heeft één ouder in uw gezin, bestaande uit twee ouders, een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de kinderen zelf op te vangen of met behulp van personen uit uw omgeving, dan kunt u de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Werkgeversverklaring of toestemming van de gemeente

Om te kunnen beoordelen of in individuele gevallen de noodopvang echt noodzakelijk is, kunnen de scholen en kindercentra u vragen om dit aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring. De gemeente is bevoegd om te bepalen of opvang in verband met een kwetsbare (gezins)situatie noodzakelijk is.

Vragen over noodopvang?

Heeft u nog andere vragen over de noodopvang? U kunt dan tijdens kantooruren bellen met Hanneke Klaassen, telefoon (06) 50 00 73 50.