Als ouder of verzorger kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding van het vervoer van uw kind naar en van de basisschool, de speciale school voor basis­onderwijs of het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld als u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke, school woont en gebruik maakt van de fiets of het openbaar vervoer. In bepaalde gevallen vergoeden we ook de vervoerskosten van een begeleider. Hier vindt u alle informatie over leerlingenvervoer.

Inzet aangepast vervoer

Het inzetten van aangepast vervoer (taxi) is alleen mogelijk als:

  • er geen openbaar vervoer aanwezig is;
  • de reistijd met het openbaar vervoer een bepaalde duur overschrijdt;
  • de leerling wegens zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig of met begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen.

Voortgezet onderwijs

Leerlingen die voortgezet (speciaal) onderwijs volgen kunnen geen aanspraak maken op een vervoervoorziening, tenzij er sprake is van een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Bij een dergelijke handicap vragen we u een verklaring van een deskundige.

Aanvragen vóór 5 juni

Denkt u voor het schooljaar 2023-2024 in aanmerking te komen voor een vergoeding van het vervoer, dien dan vóór 5 juni 2023 een aanvraag in. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij Publiekszaken van de gemeente Mook en Middelaar, telefoonnummer: 024 - 696 91 11 of per e-mail: publiekszaken@mookenmiddelaar.nl. U kunt het aanvraagformulier hier ook downloaden. Voor de leerlingen die dit schooljaar al gebruik maken van het leerlingenvervoer, worden de formulieren binnenkort verzonden.