HOME  |  Inwoner  |  Zorg en (Jeugd)Hulp  |  Project seniorvriendelijke gemeente

Project seniorvriendelijke gemeente

Live safely, enjoy life, stay involved

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Kernboodschap

Dit is de kernboodschap van het project ‘Senior Friendly Communities’ waarin onze gemeente participeert. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn.

Doel van het project

Het doel van dit project is het tot stand brengen van een seniorenvriendelijke gemeenten. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren. Speciale aandacht is er voor dementie en ouderdomsdepressie. Ook het ondersteunen van mantelzorgers is een belangrijk speerpunt. Meer informatie over het project kunt u vinden op de website www.euprevent.eu/sfc.

Stichting euPrevent-EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent-EMR. De Stichting euPrevent-EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

Financiering en looptijd

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn en loopt tot september 2019. Meer informatie over Interreg vindt u op de website www.interregemr.eu

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken