HOME  |  Inwoner  |  Zorg en (Jeugd)Hulp  |  Het Sociaal Team

Het Sociaal Team

Ondersteuning of zorg nodig: waar kan ik me melden?

Heeft u of uw gezin ondersteuning nodig, dan kan bijvoorbeeld uw huisarts, school of consultatiebureau u aanmelden bij het Sociaal Team. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen als u zorg of hulp(middelen) nodig heeft.

Wat doet het Sociaal Team?

Het Sociaal Team:

  • Ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor problemen.
  • Bekijkt samen met u wat nodig is om problemen weer de baas te worden.
  • Bespreekt met u wat u allemaal zelf kunt doen.
  • Kijkt naar uw totaalsituatie en/of die van uw gezin/huishouden.
  • Stelt samen met u een plan op.
  • Schakelt hulp in als blijkt dat u professionele zorg (bijv. jeugdhulp, begeleiding of dagbesteding) nodig heeft

Wie zitten er in het Sociaal Team?

In het Sociaal Team werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente samen, zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, gezinscoaches en Wmo-consulenten.

Contact met het Sociaal Team

Het Sociaal Team is onder andere bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (024) 696 91 11. Ook is het Sociaal Team per mail bereikbaar: sociaalteam@mookenmiddelaar.nl. Het Sociaal Team heeft een mobiel karakter. Dit betekent dat niet alle medewerkers van het Sociaal Team altijd aanwezig zijn op het gemeentehuis. Het Sociaal Team komt ook bij bewoners thuis.

Jeugdhulp spoed

Het Sociaal Team is niet buiten kantooruren bereikbaar. In geval van jeugdhulp met spoed kan gebeld worden naar BJZ Gelderland (0900) 995 55 99

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken