HOME  |  Inwoner  |  Zorg en (Jeugd)Hulp  |  Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

Taak van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet in de gemeente Mook en Middelaar.

Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit inwoners met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden, zoals jeugdzorg, ouderenwerk,  werk en inkomen, gehandicaptenzorg, vrijwilligersondersteuning, mantelzorg. Alle leden nemen zitting in de Adviesraad om zich in te zetten voor burgers van onze gemeente. U kunt hen dan ook altijd benaderen voor suggesties en vragen.

Vergaderschema 2019                                                                                                                                          

  • Donderdag 28 november, De Koppel, Middelaar                                                

Aanvangstijd 19.30 uur

Contact met de Adviesraad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter de heer Dracht via asdmookenmiddelaar@gmail.com en via nummer (06) 18 88 60 07. De overige leden van de Adviesraad zijn: de heer F. Baumann, mevrouw C. Boekholt, mevrouw M. van Eekelen-Wasser, de heer H. van Herwijnen, de heer T. Hoeben, de heer G. Megens, mevrouw L. Möller en de heer J. Moormann.

Aanmelden

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. 

Aanmelden voor de vergadering is niet verplicht, maar is wel aan te raden, zodat u bent verzekerd van koffie en een zitplaats! Aanmelden kan via asdmookenmiddelaar@gmail.com of via telefoon: (06) 50 83 44 23. Via deze contactgegevens kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Adviesraad


Verslagen en adviezen

Onderstaand treft u de verslagen van de vergaderingen aan en adviezen die door de Adviesraad zijn uitgebracht aan het gemeentebestuur.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken