HOME  |  Inwoner  |  Werkzaamheden  |  Update werkzaamheden dijkverzwaring

Update werkzaamheden dijkverzwaring

Project Dijkversterking

Het project Dijkversterking Mook-Bergen-Aijen-Afferden is een project dat aannemerscombinatie Dijkencombi realiseert in opdracht van Waterschap Limburg. Het project omvat onder andere de waterkering in Mook (dijktraject 54).

Landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid

Dijken die niet voldoen aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid, zoals bij Mook, worden versterkt door deze te verbreden en op sommige plaatsen ook te verhogen. Zo wordt het gevaar voor overstroming beperkt tot een kans van  gemiddeld eens per 250 jaar. Meer informatie over de dijkversterking in Mook kun u vinden op de website van het waterschap.

Informatie

Voor de laatste stand van zaken van het werk van de aannemer kunt u terecht op de projectwebsite: www.dijkversterkingprio1.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken