HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Werkzaamheden herinrichten N271 - Raadhuisplein Mook

Werkzaamheden herinrichten N271 - Raadhuisplein Mook

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op 6 maart 2017 zijn de werkzaamheden op het Raadhuisplein en de rotonde bij het gemeentehuis te Mook gestart.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige bestrating op het Raadhuisplein en de Kadeweg bestaat hoofdzakelijk uit gebakken klinkers. Deze bestrating is niet meer geschikt voor hergebruik op het plein. In het centrale deel van het plein worden de bestaande klinkers vervangen door natuursteen. De rest van de klinkers wordt vervangen door nieuwe klinkers in twee verschillende kleuren.

Aantal parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen op het Raadhuisplein wordt teruggebracht van 40 naar ongeveer 30 stuks, waarbij de Maaskade als “overloop” voor het parkeren kan worden gebruikt.

Infiltratievoorziening

Als onderdeel van het terugdringen van wateroverlast en overstorten wordt een infiltratievoorziening aangelegd onder het plein, waarop de regenwaterkolken van het Raadhuisplein worden aangesloten. Het water wordt dan in de bodem geïnfiltreerd. Ook wordt in de Kadeweg de capaciteit van het riool vergroot.

Rotonde

Ook de rotonde bij het gemeentehuis wordt, mede in overleg met de Provincie, opnieuw ingericht.

Openbare verlichting

De bestaande openbare verlichting en aanstralers van de kerk worden vervangen door zogenaamde LED-verlichting.

Bomen aan de Rijksweg

De huidige zes eikenbomen aan de Rijksweg worden gekapt en worden vervangen door vier hoogstammige platanen die in het najaar van 2017 worden geplant. De twee bomen nabij het gemeentehuis worden elders op het plein herplant.

Afstemming werken met het Waterschap

Waterschap Peel en Maasvallei heeft ondertussen de plannen klaar om de dijk te verzwaren en de bestaande keermuren aan de Kadeweg en De Hove te vervangen. Het project zal hoogstwaarschijnlijk na de zomer van 2017 worden gestart. Het is nog onduidelijk waarmee zij dan precies gaan starten. Het dijkvak loopt vanaf Bergen tot aan Mook.

Tweede deelgebied

Om enerzijds minder overlast te veroorzaken met de uitvoering van beide werken en anderzijds schade aan de werken van de gemeente te beperken is na goed overleg met het Waterschap besloten om met de inrichting van het tweede deelgebied (De Hove-Kerkstraat-Middelweerd) pas te starten nadat het Waterschap de muren heeft vervangen. De precieze planning daarvan is nog niet bekend.

Werkwijze uitvoering - verkeersmaatregelen

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken en de bereikbaarheid van de aanliggende panden zo veel mogelijk te waarborgen, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. 

  • Het Raadhuisplein is voor het verkeer afgesloten in de periode van 27 maart tot 29 april 2017.
  • De elektrische oplaadpaal is in deze periode niet beschikbaar. De dichtstbijzijnde oplaadpaal bevindt zich in de Koningin Julianastraat nabij Winkelcentrum KoMook
  • Het gemeentehuis en de St. Antonius Abt kerk blijven bereikbaar voor bezoekers en eventuele kerkdiensten.
  • Autoverkeer met bestemming gemeentehuis, kerk en Restaria De Plataan wordt verwezen naar het parkeerterrein aan de Maaskade (passantenhaven). 

Faseringen en wegomleidingen

Meer details over de faseringen en bijbehorende wegomleidingen kunt u bij formulieren vinden..

Gebroeders van Venrooij

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door aannemersbedrijf Gebroeders van Venrooij uit Weurt. Naast de uitvoering is dit bedrijf ook verantwoordelijk voor de communicatie met de ‘omgeving’. Dit bedrijf verzorgt ook de contacten met de aanwonenden en belanghebbenden..

Informatie

Voor vragen of nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons KlantContactCentrum,  telefoonnummer (024) 696 91 11. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Bereikbaarheid plein

De werkzaamheden starten op maandag 6 maart 2017 en duren tot begin mei 2017. Het totale project zal pas worden afgerond na de werkzaamheden van het Waterschap in 2017-2018.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken