HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Vuur stoken

Vuur stoken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden of anderzins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. De gemeente kan ontheffing verlenen voor het verbranden van snoeihout dat afkomstig is van het onderhoud van landschapselementen in het buitengebied (Maasheggen) of het voor branden van feestvuren (Paasvuur).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niét als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.

Ontheffing

De gemeente kan ontheffing verlenen voor het verbranden van snoeiafval dat afkomstig is van onderhoud aan landschapselementen (Maasweggen) of voor het branden van een feestvuur (Paasvuur).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken