HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een klacht over hoe u behandeld bent door het sociaal wijkteam? Of over de hulp van een zorgverlener? Dan kunt u hulp krijgen van een vertrouwenspersoon.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft advies. Hij of zij weet wat uw rechten zijn, en kan u helpen bij de stappen die u wilt zetten.

Waarvoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?

  • Advies bij klachten over de gemeente of zorgverlener over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs.
  • Hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Wat is mijn klacht precies? En hoe wil ik dat oplossen?’
  • Informatie over rechten en klachtmogelijkheden.
  • Hulp bij het maken van een (klacht)brief.
  • Hulp tijdens een (klacht)gesprek.
  • Hulp tijdens een officiële klacht- of bezwaarprocedure.

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente en zorgverleners. Dat betekent dat uw belang altijd voorop staat. Er wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Bent u of krijgt uw kind hulp van een Jeugdzorginstelling (bijvoorbeeld de Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, of een jeugdzorgaanbieder)? En voelt u zich niet goed behandeld of niet gehoord door de medewerker die u geholpen heeft? Dan kunt u contact opnemen met het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Telefoonnummer: (088) 555 10 00 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). E-mail: info@akj.nl. Website: www.akj.nl

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Hulp van een vertrouwenspersoon of AKJ is gratis.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Soms praat u liever met iemand die u al kent. Misschien is er iemand in uw omgeving (familie, vrienden, sportclub, vereniging, etc.) die u kan helpen? Ouderenorganisaties bieden bijvoorbeeld vaak ouderenadviseurs die u kunnen helpen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken