HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Online aanvraag"

Online aanvraag

logo DigiD

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Dit kan maximaal vier weken vóór en uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • Uw verhuizing naar het buitenland geeft u uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek door.

Direct doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
 • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.

Als een ouder of meerderjarig kind en echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar aangifte willen doen kan dit alleen als zij van hetzelfde adres naar hetzelfde adres gaan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente.

Direct online doorgeven

U kunt een verhuizing direct online doorgeven.

Persoonlijk doorgeven

Maak een afspraak

Schriftelijke doorgeven

U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven. Vult u dan het verhuisformulier in.

Stuur het ingevulde verhuisformulier op naar:

Gemeente Mook en Middelaar
Postbus 200
6585 ZK Mook

Of geef het ingevulde formulier af aan de balie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijke aangifte

Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijke aangifte

Doet u schriftelijk aangifte? Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij het formulier. Op het formulier zet u het volgende:

 • naam en geboortedatum van u en gezinsleden die meeverhuizen
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres en de datum van verhuizing
 • uw handtekening

Inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner om uzelf in te schrijven. Deze toestemming kan de hoofdbewoner via het digitaal loket op deze site geven, op of het formulier dat bij uw verhuisaangifte zit.
 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

U kunt uw verhuizing al voor de datum dat u daadwerkelijk verhuisd doorgeven. De gemeente verwerkt uw aangifte dan op de dag van uw verhuizing.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken