HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Subsidies voor inwoners (Vonkjes)

Subsidies voor inwoners (Vonkjes)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren en waarderen van kleinschalige initiatieven. Dit heeft concreet vorm gekregen door de regeling ‘ Vonkjes’ in het leven te roepen. Via deze regeling worden inwoners uitgedaagd om met (nóg meer) initiatieven te komen en wordt de betrokkenheid en zorg voor elkaar in de samenleving versterkt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het gaat hier om kleinschalige initiatieven die burgers zelf zonder hulp van de gemeente willen en kunnen uitvoeren. Het betreft geen jaarlijkse bijdrage, maar een eenmalige bijdrage van maximaal € 300,- per aanvraag.  Een aanvraag kan worden gedaan door groepjes burgers of een individuele burger, maar ook door een rechtspersoon (vereniging, stichting). Kunt u het idee samen met andere inwoners uitvoeren en heeft het een sociale meerwaarde voor de langere termijn? Laat het ons weten! Bij de beoordeling zal gekeken worden of het initiatief voldoet aan de criteria van de Algemene Subsidieverordening en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een Vonkje dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. Dit formulier vindt u onder het tabblad formulieren. De aanvraagt dient te voldoen aan de criteria van de Algemene Subsidieverordening en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving.

Aanvragen kunnen zowel per post als digitaal worden aangeleverd.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer  (024) 69 69 111 of via gemeente@mookenmiddelaar.nl

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken