HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bent u op 1 januari eigenaar van een pand in de gemeente Mook en Middelaar, dat direct of indirect op de riolering is aangesloten? U betaalt dan mee aan de kosten van onderhoud van de gemeentelijke riolering. In de gemeente Mook en Middelaar is de rioolheffing een eigenarenbelasting.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

In 2020 bedraagt de rioolheffing € 162,00 per op de riolering aangesloten eigendom. Daarbij is het niet van belang of sprake is van een rechtstreekse aansluiting. Een indirecte aansluiting via de aansluiting van een ander pand is ook een aansluiting.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken