HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste belastingen welke de gemeente aan haar burgers oplegt. Wanneer u een woning, gebouw of perceel grond huurt of in bezit heeft, wordt onroerende zaakbelasting (ozb) geheven.

Woz-beschikking

Het meest 'zichtbare' gevolg van de woz-beschikking uit zich in de hoogte van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (ozb). Elk jaar krijgt de eigenaar een aanslag thuis waarop staat hoeveel u moet betalen op grond van de woz-waarde van uw pand.

Waardebeschikking

Ieder jaar ontvangt u een nieuwe waardebeschikking, welke is opgenomen op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen. Als gevolg van hertaxatie is de waarde van de woning meestal gewijzigd. Een eventuele stijging van de gezamenlijke woningwaarde wordt gecompenseerd door een lager tarief. Alleen bij bedrijfspanden maakt het verschil of u huurder of eigenaar bent van het pand. Huurt u een bedrijfspand, dan wordt u alleen aangeslagen in de ozb-categorie 'gebruiker'.

Bedrijfspand.

Heeft u een bedrijfspand met woning, zoals bijvoorbeeld een boerderij, kantoor- of winkelpand, dan is het aandeel voor de woning in mindering gebracht op de gebruikersbelasting. U betaalt de eigenarenbelasting dus over de volledige woz-waarde. De gebruikersbelasting gaat ook uit van de volledige woz-waarde, maar wordt dus gedeeltelijk verminderd.

Januari

In 2020 is voor de belastingplicht de toestand op 1 januari 2020 bepalend. De waardepeildatum ligt altijd een jaar eerder, in dit geval 1 januari 2019. Er wordt jaarlijks getaxeerd.

Vaststellen tarieven

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft in december 2019 de tarieven 2020 vastgesteld. Een eventuele waardemutatie werkt door in de tarieven. Voor 2020 zijn de vastgestelde tarieven gestegen ten opzichte van 2019.

Waardeontwikkeling van woningen, winkels en kantoren

De woz-waarde op de beschikking van 2020 is de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld op de waardepeildatuim 1 januari 2019. Dat is een gevolg van de 'Wet waardering onroerende zaken' die voorschrijft dat gemeenten op de woz-beschikking een waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. De gemeente heeft de waarde van uw pand bepaald met behulp van marktgegevens die het waardeniveau per 1 januari 2019 weergeven. De marktgegevens op basis waarvan de taxatie is uitgevoerd treft u aan op het woz-taxatieverslag. Dat woz-taxatieverslag kunt u opvragen via de digitale belastingbalie (onder Inwoners > Belastingen & Subsidies). U heeft daarvoor uw DigiD inlogcode nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bepalend voor de belastingplicht is de toestand 1 januari van belastingjaar waarover u belasting betaalt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de OZB.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven worden berekend met een percentage van de woz-waarde.

Voor 2020 gelden de volgende tarieven:

Woningen Niet-woningen
Ozb eigenaren 0,1409% Ozb eigenaren 0,2476%
Ozb gebruikers n.v.t. Ozb gebruikers 0,1980%

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken