HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig (meer dan drie maanden) onbetaald voor een naaste en zij doen dit niet beroepsmatig. Zij geven zorg, omdat zij een persoonlijk band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gehandicapt kind, een chronisch zieke partner, een dementerende moeder of een ernstig zieke vriendin of buur.

Balans

Als mantelzorger is het niet eenvoudig de balans te vinden tussen het zorgen voor een ander en het zorgen voor jezelf. U kunt als mantelzorger te maken krijgen met situaties waarvoor u geen oplossing of antwoord weet. Of het wordt u allemaal even te veel. Dan is Mantelzorg Mook en Middelaar er voor u. Mantelzorg Mook en Middelaar is bestemd voor mantelzorgers van alle leeftijden uit Mook, Molenhoek, Middelaar en Plasmolen.

Ook op jonge leeftijd

Mantelzorgers komen al voor op jonge leeftijd. Denk hierbij aan kinderen die in de leeftijd vanaf vier jaar in de thuissituatie gemiddeld meer zorg verlenen, verantwoordelijkheden krijgen of helpen in het huishouden dan andere leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen te maken hebben met ouders die een handicap, een ernstige of chronische ziekte of psychische aandoening hebben. Ook kunnen deze aandoeningen spelen bij een broertje of zusje, waardoor de jonge mantelzorger extra taken toegewezen krijgt. Mantelzorg Mook en Middelaar is er ook voor de doelgroep jonge mantelzorgers.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Mantelzorg Mook en Middelaar biedt ondersteuning op maat door het geven van:

1. Informatie en advies:

  • voorzieningen en regelingen op het gebied van welzijn en (mantel)zorg
  • individuele raad over de situatie thuis
  • vergoedingen van zorgverzekeraar
  • het (meer) inzetten van uw netwerk
  • informatie over cursussen en lotgenotenbijeenkomsten

2. Emotionele ondersteuning:

  • huisbezoeken of individuele gesprekken op locatie
  • het bespreken van draagkracht -  draaglast: hoe ziet uw belasting eruit?

3. Praktische ondersteuning:

  • vervangende zorg oftewel respijtzorg mee helpen regelen
  • meedenken over de inzet van hulpmiddelen of ondersteunende diensten
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Contact

Mantelzorg Mook en Middelaar is onderdeel van Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Dan is Mantelzorg Mook en Middelaar bereikbaar per mail op mantelzorgmookenmiddelaar@malderburch.nl. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen op het telefoonnummer van Malderburch: (024) 357 05 70. In geval niemand van Mantelzorg Mook en Middelaar aanwezig is wordt u zo snel als mogelijk is teruggebeld.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken