HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Omgevingvergunning voor bedrijven

Omgevingvergunning voor bedrijven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bedrijven geldt de omgevingsvergunning. Bedrijven kunnen voordeel behalen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en integraal in te dienen. De procedure verloopt dan sneller en bespaart kosten.

Eerst een vooroverleg

Wij adviseren ondernemers om een vooroverleg met de gemeente aan te vragen. In dit vooroverleg wordt de haalbaarheid van uw plannen getoetst. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. De kans op toewijzing van de vergunning wordt hierdoor groter. Kiest u ervoor het vooroverleg over te slaan, dan loopt u meer kans op een afwijzing en moet u met een nieuwe aanvraag de gehele procedure opnieuw doorlopen. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via het ‘Omgevingsloket online’ kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. U vindt het loket op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook eerst een vergunningcheck  doen. Zo kunt u vooraf bepalen of u een vergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning aan de slag kunt. Dat maakt de vergunningaanvraag voor u een stuk eenvoudiger en sneller.

Vooroverleg

Bent u vergunningsplichting? Belt u eerst het KlantContactCentrum om een afspraak te maken voor een vooroverleg.

Direct de vergunning aanvragen

  1. Controleer via het Omgevingsloket online  of u meldings- of vergunningsplichtig bent. U kunt daarvoor de vergunningcheck doen. Als u meldings- of vergunningsplichtig bent, vult u de aanvraag in.
  2. Geef alle informatie die de gemeente (of een ander bevoegd gezag) nodig heeft voor een beschikking. De gegevens die u invult, worden niet direct verstuurd. Uw aanvraag houdt de status ´concept´ en wordt ook zo bewaard.
  3. Dit is de behandelprocedure. De gemeente beoordeelt dan uw aanvraag. U hoeft alleen zelf iets te doen als de gemeente daarom vraagt.
  4. De laatste stap is de beschikking. Dit is het besluit op de vergunningaanvraag. Na bekendmaking van de beschikking heeft u zes weken om bezwaar of beroep aan te tekenen als u het niet eens bent met de beslissing.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken