HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Klacht indienen

Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  1. U dient uw klacht schriftelijk of mondeling in bij het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt uw klacht  toe te lichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening aanvragen. De gemeente Mook en Middelaar is aangesloten bij de Nationale Ombudsman.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken