HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Hondenbeleid

Hondenbeleid

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te beperken heeft de gemeente op diverse locaties hondenuitlaatstroken aangelegd. Deze plekken zijn duidelijk aangegeven met een bordje ‘uitlaatstrook’. Op deze stroken mogen honden hun behoefte doen en geldt geen opruimplicht voor de hondenbezitter. De gemeente zorgt vervolgens dat de hondenuitlaatstroken regelmatig (1x per twee weken) worden gereinigd en gemaaid. 

Losloopgebied

In het buitengebied zijn een aantal hondenloslooproutes en -gebieden aangewezen. Deze vind u bij de tab Formulieren/brochures.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeente Mook en Middelaar gelden een aantal regels:

  • Het is niet toegestaan om honden uit te laten op een kinderspeelplaats, een zandbak of een speel- of trapveldje;
  • Binnen de bebouwde kom moet uw hond altijd aangelijnd zijn. Zo verliest u de hond niet uit het oog en ziet u wanneer de hond zijn behoefte doet;
  • U bent verplicht om de uitwerpselen van uw hond onmiddellijk op te ruimen. Deze opruimplicht geldt niet op de aangewezen honden- uitlaatstroken en op terreinen buiten de bebouwde kom;
  • Hondenpoepzakjes kunt u - goed dichtgebonden - in een afvalbak of in de eigen restafvalcontainer gooien.
  • Honden moeten aangelijnd zijn met uitzondering van de losloopgebieden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Gemeentelijke toezichthouder

De gemeentelijke toezichthouder ziet toe op een goede naleving van de regels. Hij kan u uitleg geven over de regels en verwijzen naar de hondenuitlaatstroken.

Bekeuring

Als regels overtreden worden kan hij ook een bekeuring uitschrijven. Natuurlijk hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen. We doen daarom een dringend beroep op alle hondeneigenaren zich aan de regels te houden. U hebt de lusten van de hond, bezorg anderen niet de overlast.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Hondenbelasting

Voor meer informatie omtrent hondenbelasting vindt u bij Belastingen & Subsidies.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken