HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

 • beton;
 • asfalt;
 • dakpannen;
 • bakstenen.

In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Indien u grond van elders wilt toepassen op uw eigen perceel dient de kwaliteit van de grond aan bepaalde eisen te voldoen. Als de grond afkomstig is van een schone locatie in de gemeente Mook en Middelaar, Gennep of Bergen, dan hoeft u geen bodemonderzoek te laten uitvoeren om de kwaliteit aan te tonen maar kan volstaan worden met een formulier dat van de website van de gemeente is te downloaden (formulier 'toets herkomst').  Daarnaast moet u de toepassing melden via het digitaal loket www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U dient toepassing van grond op een locatie in de gemeente, te melden via het landelijk meldpunt www.meldpuntbodemkwaliteit.nl De toepassing wordt dan gekeurd door de gemeente. U dient naast de melding ook een gemeentelijk formulier in te dienen bij de gemeente waaruit blijkt dat de grond onverdacht is. Dit formulier is te downloaden op de gemeentelijke website. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen
U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken