HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Gemeentegrond gebruiken

Gemeentegrond gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Grenst uw eigendom aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? Mogelijk kunt u die grond kopen, huren of in sommige gevallen in gebruik krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u een aanvraag indient, wordt uw verzoek op de volgende criteria beoordeeld:

  • Ligging groen- of reststrook ten opzichte van woonperceel eigenaar. De strook dient te grenzen aan het woonperceel van de aanvrager. 
  • Functie in het bestemmingsplan. Uitgifte vindt uitsluitend plaats indien de geldende bestemming voor de strook in overeenstemming is met het gebruik als ‘tuin’. 
  • Aanwezigheid van kabels en riolering onder de groen- of reststrook. Indien aanwezig is het slechts mogelijk om de strook (onder voorwaarden) te huren. 
  • Effecten van uitgifte op de verkeersveiligheid en de gemeentelijke groenstructuur. 
  • Het gegeven of de aanvrager eigenaar of huurder is van het aangrenzende woonperceel. Alleen eigenaren kunnen groen- of reststroken kopen.  
  • Verwachte of toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op of nabij de uit te geven strook.  
  • Versnippering van het openbaar gebied.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag tot koop of huur van een groen- of restrook indienen, door gebruik te maken van het daartoe bestemde aanvraagformulier . Stuur dit aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl of naar postbus 200, 6585 ZK Mook.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het bepalen van de verkoopprijs is de grondwaarde gerelateerd aan de afstand van de reststrook ten opzichte van het woonhuis van verzoeker. De systematiek is weergegeven in het volgende schema (pdf 349 kb) . Ongeacht de oppervlakte van de strook bedraagt de minimum verkoopprijs €500,-. De prijzen zijn exclusief kosten koper (overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten). Bij het huren van een groen- of reststrook bedraagt de huurprijs 6% van de verkoopprijs. Ook hier geldt de minimum verkoopprijs van €500,-. 
 

 

 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor aanvullende vragen kunt u het KCC  telefonisch bereiken via (024) 6 96 91 11.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken