HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.
 • Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren.
 • Andere bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally
 • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
 • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
 • het gebruik van bouwmachines
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

Bij de beoordeling zal gelet worden op:

1). de openbare orde;

2). overlast;

3). verkeersveiligheid en veiligheid van personen of goederen

4). zedelijkheid en gezondheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
 • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
 • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt

Gebruik hiervoor het formulier geluidontheffing

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van de ontheffing bedraagt € 47,45.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken