HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd binnen een straal van 100 meter parkeren? Vraag dan informatie bij de gemeente voor de mogelijkheid van een eigen - voor u gereserveerde - gehandicaptenparkeerplaats.

Aanvragen van een gehandicapten parkeerplaats:

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

 • u in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
 • u een loopbeperking heeft die blijvend is
 • u geen eigen parkeerplaats heeft, zoals een oprit, carport of garage
 • u medisch gekeurd bent

Kosten

De kosten voor reservering van een parkeerplaats voor gehandicapten door plaatsing van het bord E6 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inclusief kentekenplaat, bedraagt in 2016 € 346,50. De kosten zijn eenmalig per handeling en komen niet jaarlijks terug.

Wetten

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Aanvraag

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. Hier geeft u ook uw nieuwe kenteken door als u een andere auto gekocht heeft.

Termijn

De gemeente beslist binnen 6 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Let op

Voor het aanleggen van een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats worden behalve de legeskosten tevens de kosten voor de aanpassing in rekening gebracht

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt in aanmerking komen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats onder de volgende voorwaarden:

 • U beschikt over gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart).
 • U bestuurt zelf een auto en de auto staat op uw naam.
 • De beschikbare parkeerplaatsen moeten dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is.
 • De gemeente let erop dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Vraag de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente.
 • Vermeld hierbij het kenteken van uw auto.
 • Geef duidelijk aan waar u de parkeerplaats wilt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Voeg bij het aanvraagformulier (pdf) de volgende stukken:

 • een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart)
 • een kopie van het kentekenbewijs van uw auto/brommobiel. 
 • een kopie van uw rijbewijs.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats zijn geen kosten verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Indien positief wordt besloten dient het college een verkeersbesluit te nemen en deze bekend te maken. Na afloop van de bezwaarperiode van 6 weken  mag de parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden ingericht.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u voldoen aan de eisen die gelden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Heeft u geen gehandicaptenparkeerkaart, dan wordt u eerst medisch gekeurd om uw beperking beoordelen. Een gehandicaptenparkeerplaats is kentekengebonden. Bij het parkeervak wordt een speciaal verkeersbord met een kentekenbord geplaatst.

U vindt hier informatie over: "Formulieren/brochures"

Formulieren/brochures

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken