HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Bouw en verbouwing, controle

Bouw en verbouwing, controle

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een bouwvergunning is. Ook controleert de gemeente op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.

Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Taken bouwtoezicht

Het takenpakket van de toezichthouder bestaat onder meer uit:

  1. Controle op veiligheid en of gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende vergunning.
  2. Toetsing bestaande bouw.

Bevoegdheden toezichthouder

De toezichthouder heeft ten behoeve van de controle of handhaving de volgende bevoegdheden

  1. Het betreden van plaatsen (dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure).
  2. Vorderen van inlichtingen.
  3. Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën van deze gegevens met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard.
  4. Het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken).
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de gemeente als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt. U kunt gedurende de openingstijden van het gemeentehuis de medewerkers Bouw-en Woningtoezicht bezoeken of bellen of via e-mail uw klacht of melding doorgeven.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken