HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

  • omschrijving van bouwplannen
  • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
  • situatietekeningen en/of plattegrond
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een individueel verzoek om bestemmingsplanwijziging zijn legeskosten verbonden, die in 2016 € 3.126,-- bedragen, vermeerderd met de kosten voor benodigd onderzoek en/of van externe adviseurs.

Deze laatste kosten worden vooraf ter kennis gebracht van de aanvrager en met de aanvrager wordt voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging een overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd, mede om de uitvoerbaarheid van de planwijziging zeker te stellen. 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken