HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de BRP
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
 • gezagsverhouding en curatele
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.
 • Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een document waarop uw foute gegevens staan;
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens aangepast zijn.
 • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken