HOME  |  Inwoner  |  incident of ramp  |  Communicatie tijdens crisis

Communicatie tijdens crisis

Crisissituatie

Als er in de gemeente een crisissituatie is of dreigt, kunnen er verschillende middelen ingezet worden om inwoners en ander mensen die op dat moment in de gemeente zijn te informeren.  De keuze welk middel of welke combinatie van middelen ingezet wordt, hangt af van een groot aantal factoren.  Afwegingen worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld het type crisis en de omvang van de crisis. Ook factoren als het tijdstip, de plaats en de in te schatten gevolgen van de crisis spelen een rol. De keuze wordt uiteindelijk gemaakt door vakspecialisten van brandweer, politie, gemeente, algemene hulpdiensten en de Veiligheidsregio, in overleg met elkaar en de burgemeester. Om u een idee te geven van wat er wanneer ingezet zou kunnen worden hebben wij een overzicht gemaakt.

Berichten  op website van  gemeente

Berichten over de crisis worden  zo snel mogelijk geplaatst op de website van de gemeente: www.mookenmiddelaar.nl.

NL-Alert

NL-Alert kan ingezet worden bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of noodweer. Hierbij wordt gekeken naar de locatie waar iemand zich op dat moment bevindt.  Als u in het crisisgebied aanwezig bent, hoort u via dit een bericht van NL-Alert wat er van u verwacht wordt. U moet hiervoor uw mobiele telefoon aanmelden op www.NL-alert.nl.

Burgernet

Burgernet kan ook ingezet worden bij  levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of noodweer. Maar ook bij vermissingen. U moet zich hiervoor aanmelden op www.burgernet.nl . Burgernet gaat uit van de opgegeven adressen en niet  van de actuele locatie waar u zich op een bepaald moment bevind.

Sirene als waarschuwings- en alarmeringssysteem

De sirene kan gebruikt worden bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of noodweer. De sirene bestrijkt een vast gebied. Iedereen die buiten is in een bepaald gebied moet dan direct naar binnen gaan. De boodschap achter de sirene is dat men ramen en deuren moet sluiten en de calamiteitenzender  (in onze gemeente is dat L1) moet aanzetten.

Rampenzender L1

Er kan ook gebruik worden gemaakt  van de rampenzender L1. Stem uw radio of TV af op deze zender.   

Geluidswagen

De geluidswagen kan eventueel worden ingezet bij een advies hoe te handelen  in een bepaalde situatie dan wel ook bij levens- en  gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer. Er wordt door een bepaald gebied gereden en er wordt een korte tekst uitgesproken.

Twitteren

Er worden ook twitterberichtjes ingezet. Het twitteraccount van de gemeente is @MookMiddelaar.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken