HOME  |  Inwoner  |  Afval en duurzaamheid  |  Energievisie Mook en Middelaar

Energievisie Mook en Middelaar

Energievisie Mook en Middelaar

In januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de Energievisie Mook en Middelaar. Hierin staat het beleid voor de komende jaren voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Als bewoner kunt u dan denken aan zonnepanelen of een warmtepomp voor uw woning. Om als hele gemeente energieneutraal te kunnen worden zullen ook andere vormen van energie opwekking nodig zijn zoals het inzetten van aardwarmte (geothermie), waterkracht en windenergie. De gemeente wil samen met de bewoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag! Naast de Energievisie is er ook een Uitvoeringsprogramma 2018-2020 vastgesteld met projecten en activiteiten.  Het programma staat onder het kopje ‘Uitvoeringsprogramma energie en duurzaamheid’. De Energievisie kunt u onderstaand inzien.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken