Bij de gemeente komen vragen binnen van inwoners en ondernemers die iets willen betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben te maken met een crisissituatie. Niet alles is nog duidelijk. Op deze pagina proberen we helderheid te geven, maar er kunnen ook nieuwe vragen komen.

Ik wil hulp geven - MaasBuren bundelt lokale initiatieven

Veel Oekraïners hebben (nood)hulp nodig. Wereldwijd zetten landen, bedrijven en hulporganisaties zich hiervoor in. U kunt zelf op verschillende manieren mensen uit Oekraïne helpen. De Buurtverbinders van Maasburen hebben een pagina aangemaakt om zoveel mogelijk de initiatieven in onze gemeente te bundelen: maasburen.nl/bundel/Hulp-aan-vluchtelingen-uit-Oekraïne(externe link)

Ook is er een platform voor vluchtelingen en mensen die willen helpen: www.RefugeeHelp.nl(externe link), met initiatieven van overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. 

Ik wil een logeerplek aanbieden - Meld dit bij Vluchtelingenwerk Nederland / takcarebnb

Dit kan via Vluchtelingenwerk Nederland. Op het platform van Vluchtelingenwerk(externe link) vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. Daar staat ook informatie over het aanbieden van een logeerplek via takecarebnb(externe link). Houd er rekening mee dat het gaat om mensen met een oorlogstrauma, die u waarschijnlijk enkele maanden een logeerplek gaat bieden. 

Ik vang vluchtelingen op - Meld dit bij de gemeente

Vangt u zelf Oekraïense vluchtelingen op? Meld dit dan bij de gemeente, zodat we de vluchtelingen kunnen registreren. Zodat ze bijvoorbeeld in aanmerking komen voor gezondheidszorg en onderwijs.

Ik wil spullen geven - Raadpleeg Vluchtelingenwerk Nederland

Ook spullen doneren voor vluchtelingen kan via het platform van Vluchtelingenwerk(externe link) Nederland. Hier vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. En informatie over het doneren van spullen. Ook kunt u er een eigen initiatief aanmelden.

Ik wil vrijwilliger worden - Neem contact op met Vluchtelingenwerk Mook

Stichting Vluchtelingenhulp Mook (VHM) biedt maatschappelijke begeleiding aan alle vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. Dus ook aan vluchtelingen uit Oekraïne die (tijdelijk) in onze gemeente logeren. Wilt u als vrijwilliger vluchtelingen helpen, neem dan contact op met VHM en meld u aan. Alle informatie vindt u op de website: http://www.vluchtelingenhulpmook.nl(externe link)

Ik wil geld geven - Doe dit via Giro 555

Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Informatie voor vluchtelingen in eigen taal - Ga naar forrefugees.vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingen uit Oekraïne die geen slaapplek bij vrienden of familie hebben, kunnen via de Nederlandse overheid opvang krijgen in gemeentelijke opvanglocaties. Hier kunnen mensen terecht voor basisvoorzieningen zoals een bed, eten en medische zorg. De rijksoverheid heeft aangegeven dat de Koninklijke Marechaussee mensen die onderdak nodig hebben bij de grens doorverwijst naar de beschikbare locaties. Ook in Utrecht, Amsterdam en Maastricht kunnen vluchtelingen terecht voor een doorverwijzing naar een locatie waar plek is:

Wie een slaapplek nodig heeft, kan de trein pakken naar een van deze plekken. Voor de trein hoeft met een Oekraïens paspoort niet betaald te worden. Kijk voor meer informatie in verschillende talen op:  forrefugees.vluchtelingenwerk.nl(externe link)

Rode Kruis hulplijn voor slachtoffers van het conflict

Veel slachtoffers van het conflict die in Nederland aankomen, hebben geen idee waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze spreken de taal niet en kennen de weg niet. Daarom kunnen ze bij praktische vragen contact opnemen met de Rode Kruis Informatielijn. Deze werkt via WhatsApp.

Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar 06 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.

Gemeentelijke opvanglocaties Mook en Middelaar

In onze Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn inmiddels grotere doorstroomlocaties ingericht in de Gemeente Maastricht, Horst aan de Maas, Sittard-Geleen en Bergen. Op andere plekken worden op kleinere schaal locaties met een kort verblijf geregeld. Ook wij zijn als gemeente druk bezig met het verder onderzoeken en organiseren van gemeentelijke opvanglocaties. Hierbij kijken we naar verschillende criteria. Zodra er meer duidelijk is over deze gemeentelijke opvanglocaties zullen we dit met u delen. Voor acute opvang van enkele dagen hebben we de noodlocaties uit ons rampenplan achter de hand. Dit staat los van de particuliere initiatieven via Vluchtelingenwerk Nederland of takecarebnb.

Heeft u een suggestie voor een gemeentelijke opvanglocatie, dan kunt u dit mailen naar gemeente@mookenmiddelaar.nl.Wij kunnen niet op ieder voorstel reageren, maar zullen de genoemde locaties meenemen in onze overwegingen.

Landelijke informatie - Rijksoverheid

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne, antwoorden op veel gestelde vragen en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Het Rijk heeft een regeling getroffen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die wordt uitgevoerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Op grond van deze regeling kunnen de gerepatrieerden en evacués in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten. Zij komen ook in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering. De SVB doet onderzoek en beoordeelt of de aanvrager voor de regeling in aanmerking komt.