Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

Willem Gradisen, burgemeester

De berichtgeving over hoog water in onze provincie Limburg is zorgelijk. De beelden vanuit Zuid- en inmiddels ook Midden Limburg gaan de hele wereld over. Vanuit Duitsland en België zijn de berichten zelfs ronduit schokkend. Met zelfs vele dodelijke slachtoffers daar.

Piek

Mook en Middelaar is, zoals een ieder bekend, de meest noordelijke gemeente van onze provincie. De piek van het Maaswater moet hier nog komen. De verwachting is dat hier deze piek begint op zaterdagavond 17 juli rond 23:00 uur. Deze piek zal relatief lang duren en door kunnen lopen tot dinsdag.

Hoogte van het Maaswater

De hoogte van het Maaswater is vergelijkbaar met 1993 en 1995. Dit zijn twee jaren die voor ouderen, die het hebben meegemaakt (in met name de kernen Middelaar en Plasmolen, maar ook in Mook) een waar schrikbeeld zijn. Maar gelukkig kan ik zeggen dat de veiligheidssituatie voor hoog water nu anders is.

Waterkeringen

Onze waterkeringen zouden, zowel in Middelaar (dijken) als in Mook (met name de Maaskade), naar de huidige inzichten een hoogte van het Maaswater van meer dan 12 m. aan moeten kunnen. De prognoses van Rijkswaterstaat voor de piek in onze gemeente in de periode zaterdag tot dinsdag liggen daar onder. Prognoses geven natuurlijk nooit 100% zekerheid, want de natuur is niet helemaal voorspelbaar. Daarbij hoort ook nog de kanttekening dat de waterkeringen en in het bijzonder de dijken nu voor het eerst in de praktijk worden getest.

Keersluis bij de Cuijksesteeg

Voor Plasmolen geldt nu, zowel voor de mensen die daar wonen als de horecaondernemingen aldaar, dat de keersluis bij de Cuijksesteeg in het kanaal van de Maas naar de Mookerplas door het Waterschap is gesloten. Het hoge Maaswater kan, in tegenstelling tot 1993 en 1995, daardoor niet de Mookerplas bereiken. De hoeveelheid water die via kleine beekjes afstroomt naar de Mookerplas is zodanig klein dat dit geen problemen mag opleveren. 

Beter "gewapend"

Uiteraard is de situatie zorgelijk en spannend, maar in vergelijking met 1993 en 1995 zijn we dus veel beter “gewapend” tegen het geweld van het hoge water dat onze richting uitkomt.

Volg berichtgeving op deze website

Mijn advies is volg in ieder geval de berichtgeving op de gemeentelijke website en de doorverwijzingen daarop naar de sites van onze Veiligheidsregio en van Rijkswaterstaat met de actuele waterstanden. Voor de meest actuele berichtgeving verwijs ik graag naar de calamiteitenzender radio L1. Meer informatie daarover is te vinden op de gemeentelijke website: www.mookenmiddelaar.nl

Praat erover

Mijn verzoek tot slot is: bespreek dit ook met gezinsleden, familieleden, buren en andere bekenden. En vergeet daarbij kinderen niet, want die hebben kleine zendertjes en die signalen kan hen onnodig bang maken. Praat er open met hen over.  Bedankt.

Mook, 16 juli 2021

 

 

 

 

 

Burgemeester Willem Gradisen.