Het komt regelmatig voor; inwoners die moeite hebben om een formulier in te vullen. Is dat het geval, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.

Spreekuur

De formulierenbrigade houdt iedere maand een spreekuur. In verband met de coronamaatregelen is dit op afspraak. U kunt daarvoor bellen naar (06) 13 0817 34. Tot en met de maand juni zijn de volgende spreekuren nog gepland:

’t LOP, Prinsenweg 3c, Molenhoek. Steeds van 17:00 tot 19:00 uur.

  • 1 juli 2021
  • 29 juli 2021

U kunt als inwoner van Mook en Middelaar ook op de spreekuren in Malden en Groesbeek terecht:

Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek. Steeds van 11:00 tot 14:00 uur.

  • 10 juni 2021
  • 24 juni 2021
  • 8 juli 2021
  • 22 juli 2021

Maldensteijn Kerkplein 8 Malden. Steeds van 11:00 tot 14:00 uur.

  • 17 juni 2021
  • 15 juli 2021

In augustus is er geen spreekuur. 

Voor alle spreekuren in augustus 2021 geldt dat deze niet doorgaan in verband met de vakantieperiode. In dringende gevallen kan telefonisch hulp worden geboden, en indien nodig op afspraak op een in overleg te bepalen locatie. De nieuwe planning voor september en volgende maanden wordt binnenkort kenbaar gemaakt.  

Wat voor soort hulp?

De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners met (financiële) vragen of moeite met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor tegemoetkoming in de kosten van een sport- of ander lidmaatschap, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of om het aanvragen van een toeslag bij de Belastingdienst. De vraag moet in principe opgelost kunnen worden met één afspraak. U kunt de formulierenbrigade bereiken per telefoon op (06) 13 0817 34, of kijk op de website www.regionaleformulierenbrigade.nl

Meer hulp nodig?

Voor mensen die meer hulp nodig hebben, is er SSHB support. Die biedt begeleiding bij thuisadministratie of bij vragen over schulden. U kunt SSHB support bereiken per telefoon op (06) 13 0817 34 of kijk op de website www.sshbsupport.nl