Wat is het?

Met de gestegen energiekosten is het voor veel verenigingen en maatschappelijke organisaties moeilijk om het hoofd boven water te houden. De gemeente heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld voor deze organisaties om tegemoet te komen aan de gestegen energielasten (elektriciteit en warmte) óf aan de gestegen all-in huurkosten (veroorzaakt door doorberekening van energielasten).

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn in de gemeente Mook en Middelaar.

Hoe hoog is de subsidie?

Dat is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen. Er is een subsidieplafond van €50.000,-- voor alle aanvragen samen. Per aanvraag wordt maximaal voor 12 maanden het verschil tussen de daadwerkelijke tarieven en de tarieven van het prijsplafond(externe link) vergoed. Als u al in aanmerking komt voor een landelijke subsidieregeling, zoals de TEK(externe link), dan wordt het daarbij ontvangen bedrag in mindering gebracht op de maximale subsidie van de gemeente. Bij een totale overschrijding van het prijsplafond wordt een correctiefactor toegepast. De berekening voor het maximaal te subsidiëren bedrag vindt u  in de verordening, onderaan deze pagina.

Hoe werkt het?

Via onderstaande links komt u op een webformulier waar u de aanvraag kunt doen. Dit dient uiterlijk 17 maart te gebeuren. U krijgt dan binnen zes weken uitsluitsel over de subsidie.

U dient ook enkele documenten mee te sturen:

  • Bewijs voor het verbruik in de jaren 2020, 2021 en 2022;
  • Bewijs voor de daadwerkelijke kosten per kWh/m³/GJ in uw nieuwe contract;
  • Bewijs voor de huurprijsstijging veroorzaakt door doorberekening van energiekosten.

Vragen?

De volledige subsidieverordening is als document op deze pagina te downloaden. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Mook en Middelaar via 024 696 31 11 of gemeente@mookenmiddelaar.nl.