De energieprijzen zijn flink gestegen. Daar heeft iedereen in Nederland mee te maken. Maar mensen met een laag inkomen worden extra hard getroffen. Voor hen is de eenmalige energietoeslag 2022.

Hoeveel is het?

De eenmalige energietoeslag was eerst € 800 per huishouden, maar dat is nu € 1.300 per huishouden.

Niet aanvragen

Als u al een eenmalige energietoeslag van € 800 heeft ontvangen, dan hoeft u niets aan te vragen. U krijgt vanzelf een brief en een nabetaling van € 500. De betaling volgt zo snel mogelijk, maar u ontvangt de € 500 uiterlijk 31 oktober 2022.

Wel aanvragen; vanaf 15 oktober 2022

Alle andere mensen met een laag inkomen moeten wel een aanvraag indienen; ook de huishoudens met kostendelende medebewoners. Wij beoordelen of u aan de eisen voldoet. Heeft u recht op de eenmalige toeslag dan betalen we deze zo spoedig mogelijk uit. U kunt vanaf 15 oktober 2022 een aanvraag doen. Daarvoor gebruikt u het formulier dat op dat moment op onze website staat.

Voorwaarden

Er geldt een aantal voorwaarden:

  1. u betaalt zelf de rekening voor de energie (gas en elektra);
  2. u heeft een laag inkomen.

Met een laag inkomen bedoelen wij een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande (ouder) is dat € 1.244,55 en voor gehuwden € 1.777,92 netto per maand zonder vakantiegeld. Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leeftijd liggen de inkomensgrenzen iets hoger. Dat is € 1.367,98 voor een alleenstaande en € 1.854,87 voor gehuwden.

Geen vermogenstoets

Bij het beoordelen van het recht op de energietoeslag kijken we niet naar uw vermogen. Dus spaargeld, een auto, eigen huis of waardevolle bezittingen tellen niet mee.

Geen recht

U heeft geen recht op een toeslag als u:

  • in een inrichting woont;
  • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
  • bij ons staat ingeschreven met een briefadres;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak heeft op studiefinanciering.

Studenten

Studenten zijn uitgesloten van de energietoeslag. De rechtbank in Arnhem deed een uitspraak dat uitsluiting van studenten niet mag. Gemeenten zijn nu in overleg met het Ministerie om een goede landelijke regeling voor studenten te treffen. Zolang er geen duidelijkheid is kunnen studenten geen aanvraag indienen.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om de aanvraag te doen? Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrienden. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van SSHB. Dat is gratis. Meer informatie hierover kunt u krijgen per telefoon op nummer (06) 23 84 29 64 of kijk op https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur/(externe link)

Zorgen over geld

Heeft u zorgen over uw geld; kunt u maar moeilijk rondkomen? Dan kunt u hulp vragen bij SSHBsupport. Die hulp is ook gratis. Meer informatie bij Ida Egberink (06) 30 00 60 35. Of kijk op de website: www.sshbsupport.nl(externe link)

Vragen?

Heeft u nog andere vragen, stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl of neem contact op met het KlantContactCentrum via (024) 696 9111.