Kunt u niet zelf komen stemmen, dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft de persoon dan een machtiging (een volmacht).

Maximaal voor 2 andere kiezers stemmen

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

2 manieren van machtigen

Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

  • Vraag iemand die ook in de gemeente Mook en Middelaar woont om voor u te stemmen.
  • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
  • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
  • De persoon die namens u stemt (de gemachtigde) neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
  • Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Woont u op 2 februari 2022 in Mook en Middelaar? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. Download hiervoor het formulier.

Of haal het formulier op bij de balie in het gemeentehuis. Dat kan vanaf woensdag 23 februari 2022. U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

U kunt het formulier:

  • inscannen en per e-mail sturen naar: kcc@mookenmiddelaar.nl
  • of per post sturen naar: Verkiezingen Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK Mook
  • of inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Dit kan vanaf woensdag 23 februari 2022. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien.

Formulier op tijd versturen of inleveren

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, voor 17.00 uur hebben ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Contact

Heeft u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail naar kcc@mookenmiddelaar.nl  of bel naar 024-6969111.