Gelet op ieders gezondheid is het van belang om de uitgevaardigde maatregelen na te leven en ook als lokaal bestuur zo min mogelijk fysiek bijeen te komen. De agendacommissie heeft daarom op 23 maart  besloten om als volgt om te gaan met de openbare raads- en commissievergaderingen in de komende tijd.

Commissievergaderingen

De commissievergaderingen van 31 maart en 1 april as gaan niet door. In plaats daarvan worden raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen.

Raadsvergadering

De raadsvergadering van 9 april wordt verschoven naar medio mei. We onderzoeken hiervoor een alternatieve vergaderlocatie zodat raadsleden veilig kunnen vergaderen en we via livestream publiek op afstand de vergadering kunnen laten volgen.

Agendacommissie

De agendacommissie vergadert extra op 14 april as om af te stemmen hoe de vergadering van medio mei zal verlopen. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.