Deze factsheet presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2021. De doelgroep bestaat uit inwoners die in 2021 een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo hebben aangevraagd en/of hebben ontvangen. Cliënten konden schriftelijk of online een vragenlijst invullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ.

Twee onderdelen

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen, het regelen van de zorg en/of hulp en de kwaliteit van de zorg en/of hulp. De respons op de vragenlijsten van het onderzoek is 43% bij het regelen van de hulp  en 47% bij de kwaliteit van de hulp.

  • 85% wist waar zij moest zijn voor het regelen van hulp
  • 79% werd goed geholpen bij vragen en problemen
  • 95% werd serieus genomen
  • 90% zocht samen naar oplossingen
  • 55% wist van de cliëntondersteuner
  •  
  • 89% van de respondenten is het eens met stelling De hulp/ondersteuning is van goede kwaliteit. Bij 86% past de hulp/ondersteuning bij de hulpvraag.
  •  
  • Door de hulp kan 82% van de respondenten beter de dingen doen die hij/zij wil. 86% kan zicht beter redden en 84% heeft een betere kwaliteit van leven.