Deze factsheet presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugdwet 2021. De doelgroep bestaat uit jongeren (vanaf 12 jaar) en ouders of verzorgers van kinderen van 0 tot en met 15 jaar die in 2021 Jeugdhulp hebben aangevraagd en/of hebben ontvangen. Cliënten en ouders/verzorgers konden schriftelijk of online een vragenlijst invullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. Het betreft resultaten van ouder(s)/verzorger(s).

Twee onderdelen

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen, het regelen van de zorg en/of hulp en de kwaliteit van de zorg en/of hulp. De respons op de vragenlijsten van het onderzoek is 21% bij het regelen van de hulp  en 23% bij de kwaliteit van de hulp.

  • 52% wist waar zij moest zijn voor het regelen van hulp
  • 78% werd goed geholpen bij vragen en problemen
  • 72% kreeg voldoende informatie
  • 78% werd serieus genomen

Ouders geven het regelen van de hulp gemiddeld een 6,8. De kwaliteit van de hulp krijgt een 7,3.

Door de hulp die het kind krijgt voelt 90% van de kinderen zich beter. Met 80% van kinderen gaat het thuis beter. Met 85% van de kinderen gaat beter op school, werk of dagbesteding.