Deze factsheet presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugdwet 2021. De doelgroep bestaat uit jongeren (vanaf 12 jaar) en ouders of verzorgers van kinderen van 0 tot en met 15 jaar die in 2021 Jeugdhulp hebben aangevraagd en/of hebben ontvangen. Cliënten en ouders/verzorgers konden schriftelijk of online een vragenlijst invullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. Het betreft resultaten van jongeren.

Onderdelen

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen, het regelen van de zorg en/of hulp en de kwaliteit van de zorg en/of hulp. De respons op de vragenlijsten van het onderzoek is 29% bij het regelen van de hulp  en 21% bij de kwaliteit van de hulp.

  • 80% van de jongeren wist waar zij moest zijn voor het regelen van hulp
  • 67% van de jongeren had het gevoel dat er naar hem/haar werd geluisterd
  • 79% werd goed geholpen bij vragen en problemen

Jongeren geven het regelen van de hulp gemiddeld een 7,5. De kwaliteit van de hulp krijgt een 7,1.

Door de hulp voelt 73% van de jongeren zich beter. Met 60% van jongeren gaat het thuis beter. 73% van de jongeren gaat beter op school, werk of dagbesteding.